Where dreams live

Books Unveiling

Každá kniha, ktorá sa uvádza do života, si zaslúži byť pokrstená.

Každé vydavateľstvo, alebo každý autor, robí prezentáciu a krst inak.

Naše knihy majú vždy svojich krstných otcov. Sú to osobnosti, ktoré naše aktivity nielenže podporujú, ale váhou svojej osobnosti sa stotožnili s obsahom tej ktorej knihy a pomáhajú nám ju aj prezentovať.

Nie je to ale len o krstných otcoch. Je to aj o miestach, na ktorých takéto akcie realizujeme.