Where dreams live

Publishing house

Našou hlavnou činnosťou je vydávanie kníh a ich uvádzanie na svet.

Kníh o športových legendách.

Nevenujeme sa inému, venujeme sa športu.

Tešíme sa spolu s Vami, že môžeme priniesť na svetlo osobnosti a chvílky, ktoré sú už pomaly zabudnuté ...

Nechceme dopustiť, aby sa na tieto osobnosti zabudlo.